projeler / homdu nehri çocukları
 
             
 
  HOMDU NEHRİ ÇOCUKLARI – I "KAMLIK"  
 


Türkiye / 2005 / 57’47” 

 
 

Yönetmen:
Senaryo - metin yazarı
Yapım Yönetmeni:
Kurgu:   
Kameraman:
Yapım Yardımcısı

Araştırma
Danışman

Şehbal Şenyurt  
Şehbal Şenyurt
Bülent Arınlı
Bülent Arınlı  
Şehbal Şenyurt
Ganaa Nergübayar Karal

Nergübayar Karal
R. Ebrar Akıncı (Yeditepe Ünv. Antropoji Böl. Öğr. Gör.)

 
 

 

İnsanlık kültürel kimliğinin uzak geçmişi bugün halen Orta Asya steplerinde sessizce soluk almaya devam ediyor.

Bilindik dünya, küreselleşmenin eteğinde savaştan savaşa, varsıllıktan yoksunluğa savrulup dururken; binyılların izlerini yaşamlarında taşıyan bir başka dünya ıssızlığın ortasında insanlığın kadim mücadelesi ile evriniyor.

Günümüzde halen Şamanlık inanç sistemini ve uygulamalarını sürdüren ender halklar arasında olan ve çobanlıkla geçimini sağlayarak yarı göçebe yaşam süren Tsengel Tuvaları, kültürel miraslarını kuşaktan kuşağa aktarmayı başarmış ve küreselleşen dünya ile birlikte artık sosyal değişimin eşiğinde durmaktadır.

Belgeselimiz, Moğolistan’ın Bayan Ölgey bölgesinde Tsengel’de azınlık olarak yaşayan Tuvaların yaşamını, ritüellerini, inanç sistemlerini konu almaktadır.

Sadece “Kam” olmak konusu üzerine odaklanan bu yapım; devam etmekte olan görsel antropoloji çalışmasının ilk eseridir. Tuvalarda gündelik yaşamı konu alan diğer yapımlar için çalışmalar sürdürülmektedir. "


Burla Makina Ticareti ve Yatırım A.Ş. ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.