projeler / transasya
 
 


TRANSASYA

         
 

Yönetmen: Bingöl Elmas
Yapım Yönetmeni: Şehbal Şenyurt
Senaryo - Metin Yazarı: Bingöl Elmas
Kameraman: Serdar Güven
Yapım ve Yönetim Yardımcısı: Pervin Metin, Ümit Topaloğlu

TransAsya, diğer trenlerden farklı bir tren. Çünkü bu tren, köklü tarihsel mirasa sahip, darbeleri, rejim değişiklikleri, gelgitleri hiç bitmeyen, politik deyimlerle “jeostratjejik”, “jeopolitik” diye tanımlanan, batının orasını burasını didikleyip durduğu, birbiriyle ilişkisi dostluk ve düşmanlık sınırlarında gezinen iki doğu ülkesi arasında gidip geliyor. Ülkelerden biri, ‘nükleer silah üretiyor' iddiasıyla sürekli gözlem ve askeri güç kullanma tehdidi altında olan, adına korku senaryoları üretilen İran. Diğeri ise AB süreci denilerek her derdi dünya huzurunda tartışılan, “jeopolitik” ülke diye tanımlanan Türkiye. Ve tüm bunların yanında bir sürü ortak değerine, ortak geçmişine, en uzun sınır komşuluğuna rağmen birbirine yabancılaşmış iki ülkenin halkları. Film, bu atmosferin bu politik söylemlerin yamacında TransAsya yolcularının “küçük” ama asıl olan öykülerini anlatmayı amaçlıyor. Dünya halinin ahvalinin, TransAsya yolcusunun payına düşen, öykülerine yansıyan biçimini belirgin kılmayı önemsiyor.

Bir kompartımanda Türkiyeli ve İranlı olarak 4 günlük yolculukta yaşamın nasıl inşa edildiğini, hayatın nasıl anlamlandırıldığını, hangi kodlarla hareket edildiğini, neye gülündüğünü, nasıl eğlenildiğini, dilerdeki ortak sözcüklerin, kulaklardaki ortak ezgilerin neler olduğunu aktarmayı amaçlıyor. Film maniple edilmiş gündemlerden azade, yaşamın gerçek küçük detayları ile olup bitenlere dair sorularını sormayı hedefliyor.


Burla Makina Ticareti ve Yatırım A.Ş. ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.